Werkwijze

Informatie voor volwassenen

Om voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is er altijd een verwijzing van een huisarts / medisch specialist nodig waarin verwezen wordt naar de generalistische basis GGZ in verband met een vermoeden van een DSM V diagnose. (meer info over vergoedingen)

De aanmelding gaat telefonisch. Omdat ik vaak clienten zie, wordt  u misschien doorgeschakeld naar de voicemail. Als  u uw naam en telefoonnummer inspreekt, dan bel ik u zo snel mogelijk terug. Ook kan u via de mail of het contactformulier een bericht achter laten. Vervolgens plannen wij een intakegesprek, waarin we zowel uw klachten, samenhangende factoren en hulpvraag bespreken als ook uw krachten en steunpunten. Daarbij bekijken we of u bij mijn praktijk op de juiste plek bent of dat u toch beter ergens anders geholpen kunt worden. Natuurlijk denk ik dan wel mee in de mogelijkheden. Als u een verwijsbrief bij u heeft, dan wordt dit eerste gesprek vergoed.

Na de intake stellen we een behandelplan op waarin staat wat er aan de hand is (diagnose), wat u wilt bereiken (doelen) en op welke manier we dit gaan doen. Vervolgens starten de therapiesessies. In het begin is dit meestal wekelijks en tegen het einde meestal eens in de twee weken. Dit gaat altijd in onderling overleg.

 

Informatie voor kinderen/jongeren/ouders

Ben jij / is uw kind jonger dan 18 jaar? Voor kinderen en jeugd geldt dat zij aangemeld kunnen worden door zowel een huisarts / jeugdarts als door een jeugd- en gezinsteam waarin moet staan dat het gaat om een aanmelding voor de generalistische basis GGZ. 

Voor diagnostiek en behandeling van een jeugdige jonger dan 16 jaar heb ik de schriftelijke toestemming van beide ouder(s)/verzorger(s) met gezag nodig.

De aanmelding gaat telefonisch. Omdat ik vaak clienten zie, wordt  u misschien doorgeschakeld naar de voicemail. Als  u uw naam en telefoonnummer inspreekt, dan bel ik u zo snel mogelijk terug. Ook kan u via de mail of het contactformulier een bericht achter laten. Vervolgens plannen wij een intakegesprek, waarin we zowel de klachten, samenhangende factoren en hulpvraag bespreken als ook de krachten en steunpunten. Ook nemen we de ontwikkelingsloop door en bespreken we het functioneren thuis, op school en in vrije tijd. Daarbij bekijken we of u bij mijn praktijk op de juiste plek bent of dat u toch beter ergens anders geholpen kunt worden voor uw kind. Natuurlijk denk ik dan wel mee in de mogelijkheden.

Na de intake stellen we een behandelplan op waarin staat wat er aan de hand is (diagnose), wat de doelen zijn en op welke manier we dit gaan doen. Vervolgens beginnen we met de behandeling. Een behandelsessie kan alleen met de jeugdige zijn (individuele therapie). Vaak bied ik daarnaast ook ouderbegeleiding aan of spreek ik ouders en jeugdige samen.

 

e-health

De behandeling kan met e-health ondersteund worden; dit zijn online modules met uitleg en/of oefeningen, zowel op je klacht gericht, zoals bijvoorbeeld paniek als op veerkracht gericht zoals bijvoorbeeld mindfulness en verbeteren zelfbeeld. Ook behoort een online behandelconsult tot de mogelijkheden.

  • Aanmeldwachttijd Volwassenen: Aanmeldstop.
  • Aanmeldwachttijd Jeugd: 8 weken.
  • Behandelwachttijd: geen.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar (bij volwassenen) vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
(Datum laatste update :7 maart 2024)
Image